Анкета - уеб сайт на Агенция по заетостта


Цел на анкетата е подобряване качеството на предлаганите през официалния сайт на Агенция по заетостта услуги. За да го направим, ни е необходимо Вашето мнение за това, как се справяме до момента.
* Колко често посещавате сайта на Агенция по заетостта?
Изберете един от следните отговори.
* С каква цел най-често посещавате сайта на Агенция по заетостта?
Изберете един отговор, който съответства
* Моля посочете оценка на дадените критерии за сайта на Агенция по заетостта:
  Слабо Задоволително Средно Много добре Отлично
Дизайн на уебсайта
Лесна навигация
Полезност на информацията
Разбираемост на информацията
Общо впечатление
* Имате ли препоръки и/или забележки към сайта?
Изберете един от следните отговори.
* Изпитвали ли сте трудност с намирането на търсена от Вас информация?
Изберете един от следните отговори.