2020-2 Потребности от работна сила на работодатели, желаещи да участват в Проучване на Агенцията по заетостта


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,  

Благодарим за Вашето внимание към анкетата на Агенцията по заетостта за проучване на потребностите Ви от работна сила. Вероятно знаете, че два пъти годишно набираме информация директно от Вас, за да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от бизнеса кадри.

Резултатите от анкетата използваме за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.

Уважаеми работодатели, в настоящата социално-икономическа ситуация Вашите отговори са особено важни за нас, тъй като въз основа на тях се очертават параметрите на търсената от бизнеса работна сила с определени знания, умения и компетентности. Ако вече сте участвали в нашето проучване, знаете, че предоставената от Вас информация се използва само в обобщен вид и за статистически цели, при спазване на Политиката за защита на личните данни на Агенцията по заетостта, в качеството й на администратор на лични данни. 

Благодарим за Вашето доброволно включване и разчитаме на реалното и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна сила. 

При необходимост можете да запазите частично попълнената анкета и да продължите по-късно попълването й.